Ο μαθητής δίνει ένα μάθημα στον δάσκαλο του

Σε αυτό το βίντεο τονίζεται η ανάγκη να ξανασκεφτούμε τι πρέπει να προσφέρει η εκπαίδευση. Εξηγεί την ανάγκη η εκπαίδευση να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών σχετικά με τη μελλοντική τους απασχόληση και όχι μόνο τη μεταφορά πληροφοριών και την αξιολόγηση. Τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών δεν επικεντρώνονται σε βασικές δεξιότητες που οι μαθητές θα χρειαστούν όταν θα αναζητήσουν εργασία. Βασικές δεξιότητες όπως η περιέργεια, η δημιουργικότητα, η καινοτόμος σκέψη, η προσαρμογή και πολλά άλλα που είναι σημαντικές για εταιρείες όπως η Google και άλλοι γίγαντες. Όσοι μπορούν να συνεργαστούν μπορούν να λύσουν πραγματικά προβλήματα και να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι, κλπ.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο στον σύνδεσμο στο Facebook: https://www.facebook.com/71760664768/posts/10158510168019769/?d=null&vh=e