Καταγραφή προφιλ και αναγκών εκπαιδευτικών φορέων

Συγκατάθεση: *

ΝΑΙΟΧΙ
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για τη συμμετοχή μου στην προαναφερθείσα έρευνα και για την επακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων και των πληροφοριών που παρέχω, όπως περιγράφεται πιο πάνω:
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για διατήρηση της ηλεκτρονικής μου διεύθυνσης και των υπόλοιπων στοιχείων επικοινωνίας που παρέθεσα πιο πάνω, έτσι ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να με ενημερώσετε για τα αποτελέσματα της έρευνας και του έργου:

1. Επαρχία στην οποία δραστηριοποιείστε: *

2. Δραστηριοποιείστε σε χωριό ή πόλη; *

3. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρετε: *

Παρακαλούμε, εξηγήστε:

4. Χρεώνετε τους μαθητές για τις υπηρεσίες που προσφέρετε; *

5. Πληρώνετε για απόκτηση του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείτε; *

6. Ηλικίες μαθητών-εκπαιδευομένων στις οποίες απευθύνεστε: *

Εάν επιλέξετε 18+, παρακαλούμε προσδιορίστε το εύρος ηλικίας στο οποίο παρέχετε υπηρεσίες:

1. Ποιες πιστεύετε είναι οι 3 πιο σημαντικές δεξιότητες ανάπτυξης προσωπικότητας του ατόμου; (Επιλέξτε μέχρι 3 από πιο κάτω λίστα) *

Παρακαλούμε, εξηγήστε:

2. Ποιες πιστεύετε είναι οι 3 πιο σημαντικές δεξιότητες που μπορούν να βοηθήσουν το άτομο στη μελλοντική του εργασία; (Επιλέξτε μέχρι 3 από πιο κάτω λίστα) *

Παρακαλούμε, εξηγήστε:

3. Για ποιούς από τους πιο κάτω λόγους πιστεύετε ότι οι μαθητές επιδιώκουν να ενταχθούν στα προγράμματα σας; (Επιλέξτε μέχρι 3 από πιο κάτω λίστα) *

Παρακαλούμε, εξηγήστε:

4. Ποιές τρόπους διδασκαλίας χρησιμοποιείτε; Επιλέξτε από την πιο κάτω λίστα *

5. Έχετε συμμετάσχει εσείς ή οι υπαλλήλοι σας σε εκπαίδευση εκπαιδευτών; Εαν ναι, σε τι είδους εκπαίδευση; Επιλέξτε από την πιο κάτω λίστα *

Παρακαλούμε, εξηγήστε:

6. Σε ποιούς τομείς θα σας ενδιέφερε να λάβετε εκπαίδευση εσείς ή οι υπαλλήλοι σας; Επιλέξτε από την πιο κάτω λίστα *

Παρακαλούμε, εξηγήστε:

7. Προσφέρετε κάποιου είδους πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών σας; Αν ναι, επιλέξτε από την πιο κάτω λίστα αυτές που προσφέρετε

Παρακαλούμε, εξηγήστε:

8. Προσφέρετε προγράμματα δημιουργικής μάθησης (προγράμματα για δημιουργική χρήση του ελεύθερου χρόνου); Εαν ναι, επιλέξτε τα προγράμματα που προσφέρετε από την πιο κάτω λίστα *

Παρακαλούμε, εξηγήστε:

9. Ποιά εργαλεία χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σας; Επιλέξτε από την πιο κάτω λίστα *

Παρακαλούμε, εξηγήστε:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Τηλέφωνο